Twitter response:

El Zoo reintrodueix més de 200 peixos al Delta del Llobregat

fartet-deltallobregat-

El Zoo participa en el programa de recuperació de l’espècie i de millora dels hàbitats des de 2018, quan es va signar un conveni de col·laboració amb el Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta de Llobregat, amb la voluntat de repoblar les basses i aiguamolls del Delta amb aquesta espècie, que s’havia extingit a la zona als anys 70.

L’objectiu del pla de reintroducció se centra a crear nous nuclis de població a diversos aiguamolls, per assegurar la viabilitat de l’espècie a llarg termini, a la vegada que s’actua per la millora de l’hàbitat del fartet. La primera actuació de restauració del seu hàbitat es va realitzar el febrer de 2019, amb l’excavació d’una bassa de 200 m2 a la pineda de can Camins, al municipi del Prat de Llobregat, on hi ha l’única població establerta de l’espècie.

Aquesta tardor es durà a terme un estudi de diagnosi acurada de la situació actual de l’espècie, avaluant també els seus hàbitats, i es farà una proposta d’actuacions per a continuar amb el pla de recuperació del fartet.

Un projecte de conservació premiat per l’AIZA

L’any passat, el projecte va ser premiat per l’Associació Ibèrica de Zoos i Aquaris amb el premi Conservació 2019, en reconeixement a la tasca feta a l’hora d’abordar la protecció d’aquesta espècie amenaçada, des de la millora del seu hàbitat, la cria en captivitat, la recerca per la conservació i l’educació. El projecte de conservació va en paral·lel al programa pedagògic “Salvem el Fartet”, que es tracta de la cria en captivitat en petits aquaris instal·lats a les aules de les escoles, amb l’objectiu, entre d’altres, de donar a conèixer aquesta espècie emblemàtica del Delta entre la població escolar i alhora prendre consciència de les problemàtiques ambientals que poden afectar-la.

Leave a comment