Twitter response:

Bonkers Conkers

Aquest joc està inspirat en el popular “Angry Birds”, però en comptes de tenir uns porcs i uns ocells com a protagonistes, té uns esquirols i unes castanyes.

De què va?

En aquest videojoc haurem d’ajudar a les castanyes a vèncer als esquirols. El sistema de joc és molt semblant al de l’Angry Birds. És a dir, haurem de calcular l’angle de tir del nostre tira-xines i la potència que li donarem.

Alguns mestres i professors fan servir aquest joc per explicar conceptes bàsics de la física, com el tir parabòlic.

Juga